MANAGEMENT FOR HIRE

Vi tilbyr utleie av regnskapsmedarbeidere, regnskapssjefer, økonomisjef/CFO,
interim daglig leder eller administrasjonssjef. Behov for ekstra ressurser inn i en virksomheten på kort eller lengre sikt, så kan vi ha løsningen for dere.

Regnskap

Vi tilbyr også ordinære regnskapstjenester med lønn, bilagshåndtering, bokføring, merverdiavgift og rapportering. Vi tar også årsoppgjør og annen offentlig rapportering.

Consulting

Sammen med oppdragsgivere kan vi gjennomgå hele kundens verdikjede for å se på områder og løsninger for å bedre økonomien og driften av selskapet. Vi er også involvert i forretningsutvikling og ledelsesstøtte.